Wstrząs hipowolemiczny i zaburzenia krzepliwości krwi w trzecim okresie porodu

W III okresie porodu z powodu utraty krwi w ilości większej niż 20% krwi krążącej oraz z powodu urazu i bólu może dojść do wystąpienia klinicznych objawów wstrząsu. Wystąpienie wstrząsu nie zależy tylko od bezwzględnej ilości utraconej krwi czy wielkości urazu, ale również zależy od osobniczych zdolności przystosowawczych organizmu. Stąd też i mniejsza ilość krwi utraconej w sposób gwałtowny przez osobę o gorszych możliwościach przystosowania może doprowadzić do wstrząsu. We wstrząsie — niezależnie od przyczyny go wywołującej — zawsze dochodzi do zaburzenia hemodynamiki krążenia. Punktem wyjścia wszystkich rodzajów wstrząsu jest nadmiar katecholamin. Głównym bądź dodatkowym źródłem utraty krwi w III okresie porodu mogą być zaburzenia krzepliwości krwi, które z reguły prowadzą do wystąpienia wstrząsu. Wstrząs zaś może pogłębiać koagulopatię. Związane jest to z hemodynamiką wstrząsu hipowolemicznego i zaburzeniami mikrokrążenia (włośniczkowego). Zaburzenia krzepliwości krwi możemy również obserwować bez wystąpienia wstrząsu, wówczas bezpośrednią przyczyną koagulopatii jest utrata krwi, a wraz z nią fibrynogenu i innych osoczowych czynników krzepnięcia krwi.