Urazy i uszkodzenia kanału rodnego

Obrażenia porodowe narządów płciowych mogą powstać we wszystkich odcinkach kanału rodnego. Nasilenie oraz ich rozległość zależą od stanu tkanek oraz od siły, rodzaju i przyczyny wywołującej to obrażenie. Przyczyny są różnorodne i niejednokrotnie złożone. Mogą one występować zarówno w ciąży, jak i w porodzie. Wspólnym objawem prawie wszystkich obrażeń kanału rodnego są krwawienia o różnym nasileniu — do krwotoku włącznie. Zaczynając od macicy omówimy kolejno uszkodzenia następujących odcinków kanału rodnego: pęknięcie macicy (ruptura uteri), pęknięcie szyjki macicy (ruptura cervicis uteri), pęknięcie pochwy (kolporrhexis), uszkodzenia sromu (laesio vulvae), pęknięcia krocza (ruptura perinei), uszkodzenia spojenia łonowego i kości guzicznej (laesio symphysis pubicae et ossis coccygis), krwiaki sromu, krocza i pochwy (haempfom ta vulvae, perinei et yaginae).