Zeszycie naciętego lub pękniętego krocza

Przystępując do tego zabiegu należy dokładnie obejrzeć krocze i przedsionek pochwy, a za pomocą wzierników część pochwową oraz ściany i sklepienia pochwy. Każde zszycie krocza wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zeszycie krocza obejmuje następujące etapy: 1. Szycie błony śluzowej pochwy, które rozpoczynamy od zaopatrzenia wierzchołka rany. 2. Szycie mięśni i tkanek głębokich krocza. 3. Szycie skóry krocza. Szwy należy zakładać tak, aby nie pozostawiać wolnej przestrzeni, w której mogłyby gromadzić się i zalegać odchody połogowe. Zeszycie pęknięcia krocza III stopnia rozpoczyna się od zeszycia błony śluzowej odbytnicy, a następnie brzegów mięśnia zwieracza odbytu. Szycia pęknięcia krocza III stopnia powinien dokonać doświadczony położnik. Po zeszyciu pęknięcia krocza III stopnia położnica przez okres tygodnia pozostaje na diecie półpłynnej, a dla ułatwienia wypróżnienia otrzymuje olej parafinowy.