Pozostanie resztek łożyskowych bądź błon płodowych w macicy

Pozostawienie w macicy resztek łożyskowych (residua placentae post partum) bądź błon płodowych (retentio vełamentorum) może być przyczyną krwawienia lub krwotoku w III okresie porodu. Pozostawione same błony nie powodują zwiększonego krwawienia w III okresie, natomiast mogą być przyczyną intensywnego krwawienia w 5—7 dniu połogu. Przy dokładnym oglądaniu całego popłodu, a szczególnie powierzchni matczynej łożyska, najczęściej zauważamy częściowy lub całkowity brak błon płodowych oraz mniejsze lub większe braki tkanki łożyskowej. Po wykluczeniu innych przyczyn krwawienia z dróg rodnych, stwierdzamy wyraźne krwawienie z macicy. We wzierniku położniczym można zauważyć w^ ujściu zewnętrznym macicy resztki błon płodowych. Postępowanie polega na usunięciu fragmentów błon płodowych i następnie wyskrobaniu ścian jamy macicy.