Zaburzenia w oddzielaniu i wydalaniu popłodu

O oddzieleniu i wydaleniu łożyska w głównej mierze decydują: prawidłowe zagnieżdżenie łożyska, prawidłowe skurcze macicy oraz budowa i kształt samego łożyska. Etiologia. Przyczyny zaburzenia fizjologicznego mechanizmu oddzielania, a następnie wydalania łożyska można między innymi podzielić na organiczne, czynnościowe oraz przyczyny tkwiące w samym łożysku. 1. Przyczyny organiczne: a. wady wrodzone macicy, b. podśluzówkowe mięśniaki trzonu z zanikiem błony śluzowej, c. blizny macicy po przebytych operacjach i cięciu cesarskim, d. zmiany zapalne błony śluzowej macicy po przebytych poronieniach oraz septycznych porodach i połogach, e. uszkodzenie błony śluzowej wskutek częstych skrobań ścian jamy macicy. 2. Przyczyny czynnościowe: a. pierwotny niedorozwój mięśnia macicy, b. mięśniaki i inne nowotwory macicy, c. przerośnięcie mięśnia macicy przez kosmki łożyska, d. ciąża mnoga, e. duży płód, f. nieprawidłowe stosowanie leków, g. przedłużony poród, h. nadmiernie wypełniony pęcherz moczowy. 3. Przyczyny tkwiące w samym łożysku — dotyczą jego grubości, kształtu oraz jego dojrzałości.