Patogeneza – zaburzenia w oddzielaniu i wydalaniu popłodu

W warunkach fizjologicznych kosmki łożyska nie przekraczają granicy warstwy zbitej i gąbczastej doczesnej. Oddzielenie łożyska następuje na granicy tych dwóch warstw. W warunkach nieprawidłowego mięśnia macicy i zanikowej doczesnej kosmki poszczególnych zrazów przekraczają granicę warstwy zbitej i gąbczastej doczesnej, dochodzą do mięśnia macicy i wnikają w mięsień. Można tu wyróżnić następujące postacie łożysk:a. Łożysko przyrośnięte (placenta accreta) — kosmki łożyska są w kontakcie z mięśniem macicy, lecz do mięśnia macicy nie wnikają. b. Łożysko wrośnięte (placenta increta) — kosmki łożyska wrastają w mięsień macicy. c. Łożysko przerośnięte (placenta percreta) — kosmki łożyska przerastają przez całą grubość mięśnia macicy. Dalszą grupę przyczyn wadliwego oddzielania się i wydalania łożysk stanowią zaburzenia w zakresie częstotliwości, natężenia i czasu trwania skurczów w I i II okresie porodu, które zazwyczaj utrzymują się w III okresie. Szczególną uwagę trzeba zwrócić w przypadkach nadmiernego rozciągnięcia mięśnia macicy (np. w wielowodziu i ciąży mnogiej).