Patologia trzeciego okresu porodu

Trzeci okres porodu uważa się za najbardziej niebezpieczny dla rodzącej. Wszystkie powikłania tego okresu charakteryzują krwotoki o różnym nasileniu. Krwawienia i krwotoki mają swoje źródła w powikłaniach III okresu, a mianowicie w zaburzeniach oddzielania i wydalania łożyska, w niedowładzie macicy, wynicowaniu macicy oraz w urazach i pęknięciach tkanek miękkich kanału rodnego. Duża i nie wyrównana utrata krwi prowadzi do wstrząsu hipowolemicznego. Nierzadko w tym okresie dodatkowym źródłem utraty krwi są zaburzenia krzepliwości krwi (koagulopatia). Krwawienia w III okresie porodu, spowodowane zaburzeniami w oddzielaniu czy wydalaniu łożyska oraz koagu- lopatią, musimy różnicować z krwawieniami urazowymi kanału rodnego. Poniżej przedstawimy kolejno najważniejsze powikłania III okresu porodu. Powikłaniami tymi są: zaburzenia w oddzielaniu i wydalaniu łożyska, niedowład i bezwład macicy, wynicowanie macicy, pozostanie resztek łożyskowych bądź błon płodowych w macicy, urazy i uszkodzenia tkanek kanału rodnego,wstrząs hipowolemiczny i zaburzenia krzepliwości krwi.