Warunki do ukończenia porodu drogami naturalnymi

Najistotniejszym warunkiem powodzenia przy podejmowaniu operacji kończących poród drogą pochwową jest właściwa ocena sytuacji położniczej. Nie należy przystępować do operacji drogą pochwową, jeśli stopień wstawiania się główki w miednicy jest niedostateczny. W praktyce oznacza to, że nie powinno się wykonywać tego typu operacji, jeżeli główka jest jeszcze wyczuwalna dotykiem nad wchodem, a kostny punkt prowadzący nie znajduje się około 4 cm poniżej linii międzykołcowej. Zarówno „wysokie kleszcze”, jak i ,,wysoki wyciągacz próżniowy” są obarczone podobnym niebezpieczeństwem dla płodu i dlatego przy małym stopniu wstawienia się główki w miednicy należy niebezpieczne w tych warunkach operacje pochwowe zastąpić cięciem cesarskim. Podejmowanie operacji pochwowych przy nie ustalonej główce lub braku całkowitego rozwarcia ujścia stanowi poważne niebezpieczeństwo dla matki. Także obrót wewnętrzny i ręczne wydobycie płodu jako operacje niebezpieczne dla płodu, a nierzadko i dla matki, współczesne położnictwo często zastępuje cięciem cesarskim.