Etiologia – zakażenia wewnątrzszpitalne

Nieuniknione, często nawet drobne, obrażenia porodowe tkanek kanału rodnego i otwarta jama macicy stanowią dogodne warunki dla wniknięcia chorobotwórczych drobnoustrojów. Zakażenie połogowe ma charakter zakażenia przyrannego, zarówno w swym powstawaniu, jak i szerzeniu się. Zakażenie połogowe może ograniczyć się do miejsc wniknięcia drobnoustrojów, to jest do ran krocza, pochwy i szyjki oraz błony śluzowej macicy, bądź też obejmować swym zasięgiem zarówno głębsze warstwy, jak i dalsze narządy — przymacicza, jajowody i jajniki oraz otrzewną. Szerzenie się zakażenia może następować przez ciągłość, drogą limiatyczną i drogą krwionośną. Bakteryjne czynniki zakażenia połogowego nie różnią się od innych zakażeń nieswoistych, a ich źródło może być zewnątrz- pochodne,- jak i wewnątrzustrojowe — flora pochwy. Zakażenie następuje najczęściej drogą wstępującą.