Cięcie cesarskie

Operacja ta polega na przecięciu powłoki brzusznej i ściany macicy oraz wydobyciu płodu przez wytworzoną ranę. Dawne podziały na wskazania do cięcia cesarskiego „bezwzględne”, „względne”, „trudności położnicze” itp. są często krytykowane i odrzucane. Obecnie coraz częściej spotykamy się z poglądem, że cięcie cesarskie nie tylko można, ale nawet należy stosować jako metodę prewencyjną. Wskazania prewencyjne oznaczają, że obecnie wykonujemy cięcie cesarskie, aby uniknąć poważnych powikłań grożących płodowi lub rodzącej. Wymaga to dużego doświadczenia, wyszkolenia położniczego oraz wielu metod diagnostycznych, aby grożące niebezpieczeństwa dla matki i płodu we wczesnym stadium wykryć i rzeczowo ocenić. Jakkolwiek ryzyko związane z cięciem cesarskim w ostatnim czasie znacznie zmalało, to jednak jest obarczone większą umieralnością matek niż poród samoistny. Z tych względów decyzja wyboru metody rozwiązania powinna być podejmowana z rozwagą przez najbardziej doświadczonego z dyżurującego zespołu. Obecnie cięcie cesarskie stanowi 6—8% wszystkich porodów. Można wydzielić następujące etapy operacji: 1. Otwarcie powłoki brzusznej cięciem w linii środkowej ciała, od pępka do spojenia łonowego, lub nadłonowym cięciem poprzecznym. 2. Przecięcie otrzewnej zagłębienia pęcherzowo-macicznego i delikatne zsunięcie pęcherza moczowego ku dołowi, odsłaniające dolny odcinek macicy. 3. Otwarcie jamy macicy przez przecięcie poprzeczne ściany macicy w obrębie dolnego odcinka. 4. Wydobycie płodu, w zależności od jego położenia, przez podważenie i wydobycie główki, a w położeniach miednicowych wydobycie najpierw miednicy, a następnie pozostałych części płodu. 5. Wydobycie łożyska i wyskrobanie jamy macicy. 6. Zeszycie ściany macicy szwami ósemkowymi. 7. Zeszycie otrzewnej zagłębienia pęcherzowo-macicznego szwem ciągłym. 8. Warstwowe zeszycie powłok jamy brzusznej. Cięcie cesarskie wykonane w dolnym odcinku daje lepsze wyniki zarówno w przebiegu pooperacyjnym, jak i dla następnych ciąż oraz porodów. Cięcie cesarskie klasyczne, to jest w obrębie trzonu macicy, wykonuje się tylko w szczególnych sytuacjach.