Przebieg kliniczny i rozpoznanie w wynicowaniu macicy

Rozpoznanie całkowitego wynicowania macicy wraz z wypadnięciem macicy przed srom jest proste, częściowe wynicowanie rozpoznaje się po braku charakterystycznego dna macicy nad spojeniem łonowym, a w jego miejscu bada się lejkowate wgłębienie, w pochwie lub w ujściu macicy stwierdza się guz. Do objawów miejscowych bardzo często dołączają się objawy wstrząsu, którego źródłem często jest nie tyle utrata krwi, co podrażnienie otrzewnej. Rodząca skarży się na silny ból. Przed oddzieleniem się łożyska stwierdzamy przeważnie miernego stopnia krwawienie, natomiast po jego oddzieleniu następuje silny krwotok.