Operacyjne ukończenie porodu

Operacje położnicze stanowią zasadniczy element postępowania przy zagrożeniu płodu. W sytuacji poważnego zagrożenia płodu podczas porodu metoda rozwiązania powinna spełniać dwa zasadnicze warunki: powinien to być sposób zapewniający szybkie ukończenie porodu oraz względnie bezpieczny dla matki i płodu. Wybór metody rozwiązania, w aspekcie uchronienia dziecka przed doraźnymi i odległymi skutkami działających szkodliwych czynników, jest uzależniony od całokształtu warunków, jednak przede wszystkim od nagłości sytuacji oraz przebiegu i zaawansowania porodu. Operacje położnicze przeprowadzamy zawsze w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zasadniczym podziałem metod ukończenia porodu jest podział na operacje kończące poród drogą pochwową oraz cięcie cesarskie.