Położenie poprzeczne zaniedbane

Przy braku dostatecznej opieki nad kobietą ciężarną (zaniedbania ze strony samej ciężarnej lub służby zdrowia), przy nie rozpoznanym położeniu poprzecznym płodu może dojść w czasie trwającej akcji porodowej do pęknięcia pęcherza płodowego i zaklinowania we wchodzie barku płodu, wraz z wypadniętą do pochwy rączką lub pępowiną. Rozpoznanie poprzecznego zaniedbanego położenia płodu jest łatwe. Badaniem zewnętrznym stwierdza się boleśnie, mocno napiętą i obkurczoną na płodzie macicę, pierścień graniczny przebiega skośnie i to w pobliżu pępka, bardzo trudno wyczuć części płodu. Badaniem wewnętrznym stwierdza się całkowite rozwarcie ujścia zewnętrznego, we wchodzie zaklinowany bark płodu, a w pochwie wypadniętą rączkę lub pępowinę. Rodzącą rozwiązujemy cięciem cesarskim.