Operacje pomniejszające objętość płodu

Tą nazwą określa się następujące operacje, których celem jest ułatwienie lub umożliwienie wydobycia płodu: 1. przebicie główki, wymóżdżenie i wydobycie, 2. przecięcie obojczyków, 3. odcięcie główki, 4. wypatroszenie płodu. Współcześnie te operacje wykonuje się niezwykle rzadko, stąd ich znaczenie nieomal tylko historyczne. Odcięcie główki płodu oraz wypatroszenie płodu są operacjami podejmowanymi na martwym płodzie, w położeniu poprzecznym zaniedbanym. Wobec znacznego ryzyka dla matki operacje te są coraz częściej zastępowane cięciem cesarskim.