Wytoczenie główki sposobem Veita-Smelliego

Następnym etapem po uwolnieniu rączek jest wytoczenie następującej główki sposobem Veita-Smelliego. W tym celu yeita-Srnellieg- kładziemy tułów płodu brzuszkiem na przedramieniu „ręki wewnętrznej”. Palec wskazujący tej ręki wprowadzamy do ust płodu i dokonujemy przygięcia główki. Palcami wskazującym i średnim „ręki zewnętrznej”, rozstawionymi i hakowato zgiętymi, ujmujemy kark płodu ponad barkami. Wydobycie główki rozpoczynamy od pociągania ku dołowi, a gdy potylica oprze się o łuk łonowy przyginamy główkę, jednocześnie unosząc tułów ku górze i odginając w kierunku brzucha rodzącej, wytaczamy po kroczu kolejno: bródkę, twarz, czoło, a w końcu tyłogłowie. Udzielenia pomocy ręcznej należy dokonywać delikatnie i bez stosowania nadmiernej siły, a jednocześnie sprawnie, aby czas trwania operacji nie przekraczał 4—5 minut.