Leczenie zakażeń połogowych

W chemioterapii zakażeń połogowych pierwsze miejsce przypada antybiotykom, z uwagi na ich dużą skuteczność i w większości małą toksyczność. Wrażliwość poszczególnych typów bakterii na działanie antybiotyków wykazuje jednakże olbrzymie różnice, a szczególnie szczepów szpitalnych. Wybór właściwego antybiotyku jest możliwy na podstawie oceny wrażliwości bakterii na antybiotyki, którymi dysponujemy. W tym celu należy przesłać do pracowni mikrobiologicznej jałowo pobrany materiał. Jednakże uzyskanie wyników hodowli oraz lekko wrażliwości jest możliwe po 3 dniach, a wynik orientacyjny otrzymujemy najwcześniej po upływie 24 godzin. Toteż w ciężkich i ostrych zakażeniach bakteryjnych leczenie rozpoczynamy natychmiast.