Połogowe zmiany ogólnoustrojowe

W połogu następuje wybitne obniżenie poziomu estrogenów i gestagenów. Jest to uwarunkowane ustąpieniem hormonalnej czynności łożyska oraz hamowaniem gruczołowej czynności jajnika przez prolaktynę przysadkową. Wywiera to wpływ na cały układ gruczołów dokrewnych. W pierwszym dniu połogu następuje znaczny wzrost objętości krwi — od 15 do 30%, przy jednoczesnym obniżeniu hematokrytu. Już w następnych dniach połogu następuje zmniejszenie objętości krwi o około 15%, jednak jeszcze po upływie 6 tygodni objętość krwi jest nieco wyższa. Równolegle z opisanymi zmianami zmniejsza się stopień uwodnienia krwi, wzrasta ciężar właściwy i hematokryt. Ciążowa i porodowa leukocytoza cofają się podczas połogu, może natomiast pojawić się nieznaczna eozynofilia. Wzrasta liczba płytek krwi, co przy istniejącym wysokim poziomie fibrynogenu i protrombiny oraz innych czynnikach hemodynamicznych tworzy dużą gotowość do zakrzepicy. Stosunek ilościowy albumin do globulin zmienia się na korzyść albumin. Dodatni bilans białkowy, to jest wzrost przyswajania występujący podczas ciąży, wyraźnie obniża się. We wczesnym połogu utrzymuje się wysokie wydalanie kreatyniny, proces ten pozostaje w związku z inwolucją narządową. Poziom kwasu moczowego podwyższony nieco podczas ciąży obniża się. Poziom lipidów, wykazujących wysokie wartości podczas ciąży, szybko obniża się. Na początku połogu tolerancja cukru jest dość wysoka, a podwyższona glikemia, którą obserwuje się podczas porodu, ustępuje w pierwszych dniach. Obecność cukru mlecznego w moczu stwierdza się szczególnie często na początku połogu oraz w okresie zanikania laktacji. Oddychanie staje się łatwiejsze, powraca typ brzuszny oddychania. Zasadowica oddechowa ustępuje, a prężność dwutlenku węgla w krwi tętniczej wzrasta o 5—10 mm Hg. Zmiany ciężaru ciała i gospodarki wodno-mineralnej dokonują się pod wpływem czynników hormonalnych, które regulują również czynność nerek. Ilość wydalanego moczu w pierwszych dniach połogu wzrasta z 1500 do 2500 ml, czemu towarzyszy obniżenie ciężaru ciała w pierwszym tygodniu połogu od 3 do 5 kg. Mogą występować przejściowe trudności w samoistnym oddawaniu moczu.