Zapobieganie – zakażenia wewnątrzszpitalne

W zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym należy podejmować różne środki zaradcze. Działalność praktyczna w tym zakresie sprowadza się do przeciwdziałania rozszerzaniu się chorobotwórczych szczepów bakterii oraz do zwalczania ich wszędzie tam, gdzie się je wykrywa. Przy zapobieganiu rozszerzania się bakterii w środowisku szpitalnym zasadniczą rolę odgrywa izolacja. Izolacja powinna obejmować wszystkie matki z połogowym zakażeniem narządów płciowych, ropnym zapaleniem sutków i zakażeniem pooperacyjnej rany po cięciu cesarskim. Izolacja w tym samym stopniu dotyczy zakażonych noworodków. ,,Śluzy”. Pomiędzy oddziałem porodowym a położniczym, jak i między salą operacyjną, oddziałem położniczym i noworodkowym, należy wprowadzić z bardzo ścisłym przestrzeganiem tzw. śluzy. Nie zawsze się uda wprowadzić jednokierunkowy ruch, lecz zawsze powinno się przestrzegać, aby wchodzące osoby z personelu zmieniły odzież ochronną, kalosze i dokonały odkażenia rąk. Łóżka na oddziałach położniczych i noworodkowych, jak wykazują liczne doniesienia, są nie tylko źródłem, ale nawet olbrzymim rezerwuarem drobnoustrojów. Jest wysoce właściwe, aby łóżko, łącznie z materacem, kocem i poduszką, przed położeniem nowej osoby było odkażone. Podłogi i ściany. Podłogi należy zmywać i dezynfekować, aby uchronić się przed rozszerzaniem się drobnoustrojów, przenoszących się z prądem powietrza. Zwykłe zamiatanie i wycieranie na sucho prowadzi do wzmożonego rozsiewania drobnoustrojów drogą powietrzną. Również zwykłe zmywanie jest niewystarczające, ponieważ rozsiew nastąpi po wyschnięciu. Z tego względu woda używana do zmywania powinna zawierać dodatek właściwego środka dezynfekującego. Najkorzystniejszy jest bakteriobójczy roztwór detergentu. Podłogi powinny być myte codziennie. Baseny od chorych należy zbierać bezpośrednio po użyciu oraz zaraz po tym myć i odkażać. Ani na oddziale, ani w żadnym pomieszczeniu nie mogą być „przechowywane” brudne baseny. Poza tym baseny powinny być zaopatrywane w numery, odpowiadające numerom łóżek. Materiał opatrunkowy zużyty trzeba natychmiast umieszczać w specjalnych pojemnikach, łatwych do odkażania, lub papierowych torbach, które po użyciu spala się. Używane narzędzia powinno się również umieszczać w szczelnych pojemnikach lub też bezpośrednio po użyciu umyć i wyjałowić.