Zapobieganie i postępowanie w wynicowaniu macicy

Profilaktyka wynicowania macicy polega na umiejętnym prowadzeniu całego porodu, a szczególnie jego III okresu. Postępowanie. Wynicowaną macicę natychmiast odprowadzamy. Przed odprowadzeniem macicy nie oddzielamy łożyska, ponieważ możemy spowodować silny krwotok, czynimy to dopiero po odprowadzeniu macicy. Jeżeli nie udało się odprowadzić macicy (reinversio uteri), należy przystąpić do uzupełnienia krwi, wyprowadzenia rodzącej z wstrząsu, a następnie w narkozie przystąpić do operacji odprowadzenia macicy. Dawniej bardzo poważne, dziś dzięki antybiotykom, krwiolecznictwu i umiejętnościom walki ze wstrząsem, lepsze. Śmiertelność nadal jest duża — w granicach 6—20%. Powikłania tego prawie nie obserwujemy w dobrze i prawidłowo prowadzonych salach porodowych.