Leczenie zaburzenia krzepliwości krwi

Inne dokładniejsze badania są możliwe jedynie w specjalistycznych pracowniach koagulologicznych. Leczenie musi zawsze uwzględniać stan ogólny chorej oraz przyczynę zaburzeń krzepliwości krwi. Postępowanie musi być indywidualne i zależeć od tego, czy mamy do czynienia z zespołem rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego, czy też z nasilonym procesem fibrynolizy. Etapy intensywnego postępowania są następujące: 1. Usunięcie pierwotnej przyczyny koagulopatii przez szybkie ukończenie porodu, usunięcie źródła krwawienia — do usunięcia macicy włącznie. 2. Uzupełnienie niedoboru fibrynogenu poprzez przetoczenie odpowiedniej ilości świeżej krwi, osocza liofilizowanego oraz podanie dożylne fibrynogenu. 3. Zwalczanie procesów fibrynolitycznych przez podawanie następujących środków: EACA (kwas s-aminokapronowy), tra- sylol, PAMBA (kwas paraaminobenzoesowy). 4. Przerwanie procesu śródnaczyniowego krzepnięcia przez podawanie heparyny.