Niedowład i bezwład macicy – hypotonia et atonia uteri

Atonią (bezwładem) macicy po porodzie (atonia uteri post partum) określamy stan, w którym występuje całkowity brak kurczliwości mięśnia macicy i to zarówno na bodźce mechaniczne (masaż), jak i po podaniu dożylnym preparatów obkur- czających mięsień macicy. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Hipotonią (niedowładem) macicy po porodzie (hipotonia uteri post partum) nazywamy stan, w którym występuje ograniczona zdolność macicy do skurczów i do retrakcji. Po podaniu jednak środków obkurczających mięsień macicy kurczy się i w ten sposób można wstrzymać krwotok. Etiologia. Przyczyn niedowładu i bezwładu macicy należy upatrywać we wszystkich stanach, które obniżają pełnowartościowość mięśnia macicy oraz powodują jego nadmierne rozciągnięcie. Przyczynami tymi są: wady rozwojowe macicy, niedorozwój, blizny po operacjach; guzy macicy, duże płody, ciąża mnoga, wielowodzie, wodogłowie; przebyte stany zapalne macicy; zmiany w środowisku biochemicznym w następstwie zmęczenia rodzącej, niedotlenienia, po porodach przedłużonych; stosowanie w czasie porodu dużej ilości środków naskurczowych. Niedowład macicy częściej spotykamy u licznych wieloródek, starych pierwiastek i w porodach zakażonych.