Niedotlenienie

W czasie każdego porodu istnieje w warunkach fizjologicznych utrudnienie Wymiany gazowej pomiędzy matką a płodem. Badania krwi płodu wykazały, że w okresie skurczów macicy istnieją krótkotrwałe okresy niedotlenienia, szybko wyrównujące się. W czasie porodu u płodu i u noworodka zaraz po urodzeniu istnieje pewien stopień niedotleniema, którego następstwem jest łagodna kwasica oddechowa i metaboliczna. U noworodków z prawidłową wentylacją płuc: a. kwasica oddechowa ustępuje zwykle w ciągu kilkunastu minut po urodzeniu, najpóźniej w 2—4 godzinie życia, b. ciśnienie dwutlenku węgla i wartość pH krwi zbliżają się do wartości we krwi matki, c. kwasica metaboliczna zaczyna ustępować dopiero po pierwszej dobie życia, ustępuje całkowicie w czwartej dobie życia. Istnienie metabolicznej kwasicy tłumaczy się przetrwaniem płodowego procesu nasilonej beztlenowej przemiany węglowodanów, w wyniku której gromadzą się we krwi jako produkty końcowe: kwas mlekowy i pirogronowy, których ustrój nie może zużytkować ani wydalić. U wcześniaków wymienione wyżej zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej są bardziej nasilone i utrzymują się dłużej. Powyższe zmiany, zachodzące w ustroju każdego zdrowego noworodka, świadczą najlepiej o płynnej granicy pomiędzy tzw. fizjologicznymi zaburzeniami, związanymi z przebyciem porodu i przystosowaniem niedotlenieniem, które uważamy za podstawowy etiologiczny czynnik choroba .ry w okresie noworodkowym.