Operacje położnicze i ich rola – wzniecenie porodu

W licznych powikłaniach ciążowych wczesne ukończenie ciąży, zwane też porodem przedwczesnym dla dobra płodu, jest często jedyną możliwością urodzenia żywego dziecka. Wczesne rozwiązanie jest zawsze trudnym kompromisem między niebezpieczeństwem obumarcia płodu w życiu wewnątrzmacicznym przy dalszym trwaniu ciąży a niebezpieczeństwem w życiu pozałonowym, związanym z niedojrzałością noworodka. Istnieje wiele testów pozwalających przewidywać skuteczność wzniecenia porodu, jednak odsetek fałszywych wyników jest znaczny. Ocena dojrzałości szyjki oraz test oksytocynowy dostarczają najbardziej wiarygodnych danych co do skuteczności wzniecenia porodu. Obecnie dla wzniecenia porodu stosuje się oksytocynę, sparteinę lub prostaglandyny. Oksytocyna znalazła szerokie zastosowanie zarówno w stymulacji czynności skurczowej macicy, jak i przy jej wzniecaniu. Stosujemy oksytocynę w roztworze dożylnie bądź w postaci tabletek wprowadzanych do przedsionka jamy ustnej. Warunkiem bezpieczeństwa stosowania oksytocyny jest ścisła obserwacja czynności skurczowej macicy, precyzyjne dawkowanie i kontrola stanu płodu. Można uzyskać korzystniejszy wynik działania oksytocyny podając w okresie poprzedzającym wzniecenie porodu estrogeny, które wzmagają pobudliwość mięśnia macicy i wrażliwość na działanie oksytocyny. Obecnie przebicie pęcherza płodowego dla wzniecenia porodu wykonujemy jedynie w połączeniu z zastosowaniem oksytocyny. Przebicie pęcherza płodowego stosowane jest tylko przy położeniu główkowym i przy braku niewspółmierności.