Medycyna choroby cywilizacyjne

Stanowią najpoważniejsze wyzwanie, stojące przed współczesnym światem zachodnim. Choroby cywilizacyjne niszczą życie jednostek, zaburzają też funkcjonowanie całych społeczeństw. Są wśród nich zarówno te związane z nadmierną masą ciała, jak również zaburzeniem działania układu krwionośnego. Lista chorób cywilizacyjnych wydłuża się, ostatnio dołączyła do nich chociażby depresja. To właśnie z nimi największe problemy ma współczesna medycyna choroby te bowiem są zjawiskiem powszechnym. Problemem często postrzeganym jako nierozwiązywalny. A jednak przed chorobami tego rodzaju można się ustrzec. Kluczowa jest tu przede wszystkim odpowiednia profilaktyka. Odpowiedzią na ryzyko wystąpienia praktycznie wszystkich chorób cywilizacyjnych jest zdrowy tryb życia. Nie należy bagatelizować jego znaczenia, zacząć wprowadzać jego zasady jak najszybciej do swojej codzienności, a także uczyć dzieci ich przestrzegania. Choroby cywilizacyjne zbierają już teraz poważne żniwo. Można jednak zatrzymać ich epidemię.