Niebezpieczeństwa związane z operacjami położniczymi

Niebezpieczeństwa dla płodu związane z zastosowaniem kleszczy lub wyciągacza próżniowego są w dużym stopniu uzależnione od stanu płodu w chwili podejmowania zabiegu, bowiem niedotlenienie i kwasica ułatwiają uszkodzenia mechaniczne, a wywołując zaburzenia krzepliwości krwi tworzą warunki do masywnych wylewów krwi. Główka płodu podczas zabiegu kleszczowego jest narażona na wzrost ciśnienia śródczaszkowego, odkształcenia oraz pociąganie, a przy zastosowaniu wyciągacza próżniowego działa ciśnienie ujemne, ciśnienie dodatnie oraz pociąganie. Ucisk kleszczy na główkę osiąga lub przekracza wartości ciśnienia, które działa na główkę w czasie skurczów partych. Przyssawka wyciągacza próżniowego w obrębie tkanek zewnętrznych w środkowej części wytwarza ujemne ciśnienie, a na obwodzie wzrost ciśnienia. Maksymalna siła pociągania przy użyciu wyciągacza próżniowego, w zależności od wielkości przyssawki, może osiągnąć od 10 do 14 kg, podczas gdy przy zabiegu kleszczowym średnia wartość siły pociągania wynosi 15 kg, a maksymalna od 30 do 50 kg. Położenie poprzeczne płodu coraz powszechniej jest uznawane za wskazanie do cięcia cesarskiego. Uzasadnieniem tego postępowania jest fakt, że ryzyko dla płodu związane z obrotem wewnętrznym i ręcznym wydobyciem płodu jest bardzo wysokie, a dla matki również wyższe niż przy rozwiązaniu cięciem cesarskim. Położnicze operacje pochwowe, w sytuacji wskazującej na znaczne ryzyko, współczesne położnictwo zastępuje cięciem cesarskim.