Przepisy dla rowerzystów

Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Z racji tego, musi on przestrzegać przepisów Kodeksu drogowego. Każda osoba w wieku od 10 do 18 lat, by jeździć rowerem po drogach publicznych, musi mieć kartę rowerową, zaś dzieci które nie skończyły 10 roku życia, mogą kierować rowerem jedynie pod opieką osoby dorosłej.

 

Przepisy dotyczące rowerzystów szczegółowo opisane są w Kodeksie ruchu drogowego. Kodeks ruchu drogowego to zbiór zasad, których powinien przestrzegać każdy rowerzysta tak, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.
Rowerzyści powinni korzystać z miejsc specjalnie dla nich przeznaczonych, czyli ścieżek i dróg rowerowych. W przypadku braku takich dróg, rowerzysta zobowiązany jest do jeżdżenia po jezdni, razem z samochodami. Istnieją tylko nieliczne przypadki kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika.
Każdy z kierujących rowerem powinien pamiętać o zachowaniu jak największej ostrożności. Przejście dla pieszych należy pokonać na piechotę, prowadząc rower. Jest to problem, który często powoduje negatywne emocje wśród kierujących samochodami, kiedy to rowerzyści wjeżdżają swoim pojazdem na przejście dla pieszych.