Zakażenia wewnątrzszpitalne

Połóg jest tym okresem, w którym zakażenia wewnątrzszpi- talne szczególnie łatwo występują i rozprzestrzeniają się. Stąd też, mimo produkcji licznych antybiotyków, ścisłe przestrzeganie zasad aseplyki i antyseptyki na oddziałach położniczych i noworodkowych jest nadal zasadniczym obowiązkiem. W ostatnich latach obok zakażeń gronkowcowych obserwuje się znaczny wzrost zakażeń szczepami fflram-ujemnymi. Cechą charakterystyczną zakażeń wewnątrzszpitalnych jest duża odporność bakterii przeciwko powszechnie stosowanym antybiotykom. Najistotniejsze źródła i drogi szerzenia się zakażenia na oddziałach położniczo-noworodkowych przedstawia ryc. 219, wskazując zarazem na możliwość zapobiegania. Obok najgroźniejszego źródła, jakim jest chory, również ręce oraz jama ustna i gardłowa personelu, jak i bezpośrednie otoczenie mogą stanowić źródło zakażenia matek i noworodków. Wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu matki lub dziecka może nastąpić w bardzo różnym czasie. Niejednokrotnie ma to miejsce już w przebiegu porodu, szczególnie gdy jest on przedłużony lub gdy przewlekłe bądź utajone zakażenie poprzedzało wystąpienie czynności porodowej.