Technika udzielania pomocy ręcznej

Są znane liczne sposoby udzielania pomocy ręcznej, jednak najczęściej stosowanymi obecnie są następujące dwie metody: 1. Pomoc ręczna sposobem Cowianowa-Brachta, 2. Pomoc ręczna sposobem klasycznym. Pomocy ręcznej udzielamy w znieczuleniu ogólnym. U pierwiastek wykonujemy nacięcie krocza. Poza tym włączamy kroplówkę dla utrzymania stałego kontaktu z żyłą. Urodzoną część płodu obejmujemy obiema dłońmi — w ten sposób, że kciuki przyciskają kończyny dolne płodu do brzuszka, a pozostałe palce obejmują okolicę krzyżowo-lędźwiową płodu. W ten sposób ujętej dolnej części tułowia płodu, zwróconej grzbietem do spojenia łonowego, nie pociągamy, lecz jedynie powoli unosimy ku górze, zataczając łuk ponad spojeniem łonowym, w kierunku brzucha rodzącej. Tym sposobem wytaczamy barki i główkę płodu. Podstawowym warunkiem skuteczności pomocy ręcznej sposobem Cowianowa-Brachta są silne skurcze macicy. W celu wzmożenia sił wydalających płód Bracht zaleca, aby równocześnie osoba asystująca pomagała, stosując ucisk poprzez powłokę brzuszną. Nie zalecamy stosowania ucisku przez powlokę brzuszną z uwagi na niebezpieczeństwo urazu. Natomiast dla wywołania silnego skurczu macicy w chwili rodzenia się krętarzy podajemy dożylnie 5 jednostek oksytocyny. Jeżeli stosując pomoc ręczną sposobem Cowianowa-Brachta nie udaje się uwolnić rączek, przystępujemy do pomocy ręcznej sposobem klasycznym.