Podstawy patologii noworodka

Ustrój zdrowego noworodka znajduje się w stanie chwiejnej równowagi, która z uwagi na różnorodność zachodzących zjawisk może łatwo ulec zaburzeniu. Często różnica między procesami zachodzącymi w warunkach fizjologicznych i patologicznych jest tylko ilościowa. U noworodka: 1. ścisłe czynnościowe powiązanie trzech układów: oddechowego, krążenia i nerwowego (warunkujące prawidłowe rozpoczęcie samodzielnego życia), decyduje o uogólnionej reakcji na większość czynników szkodliwych; 2. stwierdza się specyficzne zespoły chorobowe; 3. kryteria oceny zmian w poszczególnych narządach są odmienne niż u niemowlęcia.