Nakładanie kleszczy

Operację kleszczową poprzedza odkażenie sromu, opróżnienie pęcherza moczowego, znieczulenie ogólne lub miejscowe oraz bezpośrednio przed zabiegiem badanie wewnętrzne dla stwierdzenia aktualnej sytuacji. Operacja kleszczowa obejmuje następujące etapy: 1. Prezentacja kleszczy. 2. Założenie kleszczy. 3. Zamknięcie kleszczy. 4. Kontrola założenia kleszczy. 5. Pociąganie próbne i właściwe, ewentualnie połączone z rotacją. 6. Nacięcie krocza. 7. Wydobycie główki płodu i zdjęcie kleszczy. 8. Wytoczenie barków. Najmniejsze ryzyko dla płodu występuje, gdy kleszcze zostają nałożone w wymiarze dwuskroniowym główki i poprzecznym wymiarze miednicy. Spełnienie obu warunków jest możliwe, gdy szew strzałkowy przebiega w wymiarze prostym miednicy. W innych sytuacjach kleszcze powinny być nałożone również dwuskroniowo, lecz w jednym z wymiarów ukośnych miednicy. Przed wprowadzeniem łyżek operator ujmuje zamknięte kleszcze i trzyma je przed sromem tak, jak po założeniu powinny one leżeć w kanale rodnym. Nazywamy to prezentacją kleszczy. Założenie kleszczy rozpoczynamy zawsze od wprowadzenia lewą ręką lewego ramienia kleszczy. Przed założeniem łyżki lewej wprowadzamy do pochwy cztery palce ręki prawej, a kciuk spoczywa na sromie, odchylony na zewnątrz. Ręka wewnętrzna ułatwia wprowadzenie łyżki oraz chroni tkanki kanału rodnego przed urazem. Ręka lewa ujmuje rękojeść lewego ramienia palcami, podobnie jak smyczek, i powoli wprowadza łyżkę między główkę płodu i palce ręki prawej, równocześnie obniżając rękojeść. Prawe ramię kleszczy ujmujemy prawą ręką i wprowadzamy łyżkę w sposób analogiczny jak lewą. Po wprowadzeniu obu łyżek ujmujemy całą dłonią każdą z dwóch rękojeści i łagodnie zbliżamy je ku sobie, aż ulegną zamknięciu. Występujące czasem trudności przy zamknięciu kleszczy są zwykle wynikiem niewłaściwego usytuowania łyżek. Nie należy zamykać kleszczy używając siły, lecz zdjąć jedną łyżkę lub obie i założyć ponownie, nadając im właściwe położenie.